TQL - Text Query Languages - Media - analyse - statistikk - strategi


Digitale media: Analyse, Statistikk, Strategi


Søketeknologi: Analyse, Alternativer, Rådgivning


Digitalisering og konvertering av media: Analyse, Prosjektledelse


Kontakt/mail: Erik Aaberg

Adresse: TQL AS, Boks 4255 Nydalen, 0421 Oslo. Org. nr. 951098884